Historie

Johannes Adrianus Ghering was in 1891 werkzaam bij verf- en glashandelaar B. van den Meijdenberg, toen hij constateerde dat er in Tilburg plaats was voor een afzonderlijk schildersbedrijf. Met het voor die tijd aanzienlijke startkapitaal van 1500 gulden werd de firma Ghering opgericht. In die tijd was het uurloon van een schildersknecht 12 tot 14 cent. Met zes dagen werken à tien uur per dag kwam je als schildersknecht tot maximaal 450,00 gulden per jaar. Dus 1500 gulden was al ruim drie jaarsalarissen. Al vanaf het eerste jaar waren er al zes knechts in dienst. In 1918 kwam de tweede generatie, Johannes Adrianus Josephus Ghering, in het bedrijf. Het bedrijf groeide snel en had in de jaren dertig van de vorige eeuw ruim 20 man personeel. Jan sr bekleedde een twintigtal bestuurlijke functies in de bedrijfssector op het terrein van opleidingen, patroonsorganisatie en bedrijfsvereniging, terwijl hij ook actief was in kerkelijke organisaties. Van het grote aantal nevenfuncties die hij vanaf de jaren dertig vervulde, is die van voorzitter van de RK Schilderspatroonsvereniging "Kunst en Vooruitgang", de Tilburgse afdeling van de Nederlandse Katholieke Bond van Schilderspatroons St. Lucas, misschien wel het interessants. Ook landelijk is hij als hoofdbestuurslid en penningsmeester actief betrokken geweest bij Sint Lucas. De derde generatie Ghering, Johannes Adrianus Maria, kwam al op zestienjarige leeftijd in het bedrijf nadat hij eerst de schilderscursus aan de Ambachtsschool aan de Spoorlaan had doorlopen.  Jan jr. nam in 1958 het bedrijf officieel over van zijn vader, maar al lang daarvoor had hij de dagelijkse leiding in handen en regelde hij de werkzaamheden. Onder zijn leiding maakte het bedrijf een aantal veranderingen door. Zo werd het zelf draaien van verf overgenomen door fabrieken. Ook werd het bedrijf na iets meer dan negentig jaar verplaatst van de Telefoonstraat naar de Benatzkystraat. Bij het honderdjarig bestaan, in 1991 droeg Jan Ghering Jr. de leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Pieter. Na ruim 30 jaar aan de Benatzkystraat zijn we in maart 2012 verhuist naar de Herastraat 39a te Tilburg. In januari 2017 zijn wij gevestigd aan de J.F. Vlekkeweg 10-10 te Tilburg. Hoofdactiviteit van het huidige bedrijf is onderhoudsschilderwerk en het schilderwerk aan grote projecten, zoals nieuwbouw Interpolis, Kunstcluster. Deze panden zijn nog steeds in onderhoud van de firma.  Ondanks de vele veranderingen die het bedrijf in haar meer dan honderdjarig bestaan heeft doorgemaakt, is het oog voor kwaliteit van het schilderwerk gebleven. Dat is van generatie op generatie over gegaan.